ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี 2560 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู - บ.สะปอม ช่วงที่ 1 (บ.ลำภู-บ.ตันหยงลูโล๊ะ) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู - บ.สะปอม ช่วงที่ 1 (บ.ลำภู-บ.ตันหยงลูโล๊ะ) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู-บ.สะปอม ช่วงที่ 1 (บ.ตันหยงลูโล๊ะ - แม่น้ำบางนรา) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู-บ.สะปอม ช่วงที่ 1 (บ.ตันหยงลูโล๊ะ - แม่น้ำบางนรา) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู - บ.สะปอม ช่วงที่ 2 (แม่น้ำบางนรา – อบต.กะลุวอ) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู - บ.สะปอม ช่วงที่ 2 (แม่น้ำบางนรา – อบต.กะลุวอ) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงไลน์เมนฟีดเดอร์ 8 บ้านบือราเป๊ะ – สนามบินบ้านทอน (จุดที่ 1) ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ตาม คชฟ.3 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงไลน์เมนฟีดเดอร์ 8 บ้านบือราเป๊ะ – สนามบินบ้านทอน (จุดที่ 1) ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ตาม คชฟ.3 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2562 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี2563 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี2563 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.นราธิวาส ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.นราธิวาส ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.อ.รือเสาะ ประจำปี 2564 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.อ.รือเสาะ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 โดยวิธีการคัดเลือก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน กฟส.อ.รือเสาะ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟย.อ.ศรีสาคร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟส.อ.รือเสาะ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด