ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี 2560 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู - บ.สะปอม ช่วงที่ 1 (บ.ลำภู-บ.ตันหยงลูโล๊ะ) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู - บ.สะปอม ช่วงที่ 1 (บ.ลำภู-บ.ตันหยงลูโล๊ะ) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด