ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด