ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยวิธี e-Bidding วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาข้างงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ปี 2561 โดยวิธี e-Bidding วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและฝาปิดเหล็กรางระบายน้ำ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด