ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะ ประจำปี 2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอระแงะประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะ ประจำปี 2563 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตั้แต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศ งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ฯ ประจำเดือน กันยายน 2561 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศ จ้างเหมาตัดต้นไม้ฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศ จ้างเหทาตัดต้นไม้ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศ จ้างเหมาตัดต้นไม้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศ จ้างเหมาตัดต้นไม้ ประจำเดือน เมษายน 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาถมดินด้านข้างรั้ว ภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูิมภาคสาขาอำเภอระแงะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างดหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแรงสูง 33 KV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด