ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะ ประจำปี 2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอระแงะประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด