ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.อ.ตากใบ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.อ.ตากใบ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
(e-bidding) - ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่สำนักงาน กฟส.อ.ตากใบ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ ประจำปี 2560 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด