ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายไฟฟ้า บ.วังพญา-บ.ท่าธง ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 3 (เฉพาะงานด้านแรงต่ำและหม้อแปลง) ด้วยวิธีประกวดราคา วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด