ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1หลัง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย์ หมู่ที่ 2 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 1หลัง ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนบริเวณซอยทางเข้าชุมชนดินสอพองถึงหน้าวัดหนองผักบุ้ง หมู่7 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย หมู่ที่ 2 ตำบลทับกวาง จำนวน 1 หลัง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักคสล.ถนนเทศบาล6 ชุมชนหนองปู93 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน1คัน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนหนองผักบุ้งถึงคอสะพานชุมชนดินสอพอง หมู่ที่7 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำ น้ำมันเกียร์ทด รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บล5746 สระบุรี วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวราคาจ้างค่าบริการส่งรถรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 6 คัน วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวราคาจ้างค่าบริการส่งรถรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 6 คัน วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างห้องเก็บของและที่พักคนงาน วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) และ (จิตรประไพชาเล่ต์) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ห์) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างและซ่อมเครื่องปรับอากาสห้องรองนยายกฯ และห้องนายกฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างรางระบายน้ำถนนคสล.บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง ทะเบียน 83-0632 สระบุรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องสุข บริเวณด้านนอกอาคารสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน1บ่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสรับ-ส่งตามโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ปี2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ปี2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ปี2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟ้า ความสูง12.00 เมตร บริเวณษูนย์สายตรวจหมู่9 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโรงเเรียนเทศบาล 1 (สมุห์พร้อม) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกีฬาและนันทนาการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอรืพร้อมกลไก กระจกไฟฟ้าประตูหน้าด้านขวารถยนต์ตรวจการณ์2 ทะเบียน กง8996 สระบุรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณืสำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตประไพชาเล่ต์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายเหล็ก บอกทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทับกวางพร้อมติดตั้ง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาท ซื้องานบ้านงานครัว น้ำยาทำความสะอาด วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณถนนวอยข้างโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์2 แยกซอย1 หมู่ที่6 ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติกขาด วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบ Network ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง2 (จิตประไพชาเล่ต์)(อาคาร4ชั้น12ห้องเรียน)จำนวน1แห่ง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน กพ115 สระบุรี วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายแลนภายใน กิ๊ฟตอกสาย หัวแลน ปอกสวมหัวแลน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อน้ำดื่มเดือนมกราคม2563 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ถึงสะพานกลับรถหน้านิคม จำนวน 3 จุด วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง เพื่อใช้ในงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใใจ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดท่อเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ (***********) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ขนาด 18,000 BTU แว็คคั้มและแคปรัน เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ R22 ไดเออร์เชื่อม และแคปทิ้วฉีดความเย็น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ (***********) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ ทะเบียน กธ 6726 สระบุรี) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด1 kVA วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะประจำปี2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง2(จิตประไพชาเลต์) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กท9015 สระบุรี วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด