ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1หลัง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย์ หมู่ที่ 2 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 1หลัง ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนบริเวณซอยทางเข้าชุมชนดินสอพองถึงหน้าวัดหนองผักบุ้ง หมู่7 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด