สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ติดตามความคืบหน้าการส่งประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับเทศบาลเมืองศิลา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ติดตามความคืบหน้าการส่งประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับเทศบาลเมืองศิลา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด