- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ (13/09/2565)
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลล์ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/08/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านทุ่ง 3 บ้านหัวสวน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้างสิงห์ (30/07/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองอ้อ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (30/07/2563)
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบนำ้เครื่องยนต์ดีเซลล์แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ (30/07/2563)