ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะ (01/04/2565)
ผลประกาศผู้ชนะ (01/04/2565)
ลิ้งค์เชื่อมโยง ประกาศประกวดราคา สอบราคา ของ สป.ทส. (31/10/2560)
ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง (25/07/2560)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา (13/07/2560)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/07/2560)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการอะไหล่ STANDARD PART จำนวน 6 รายการ และอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (12/07/2560)
ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เรื่องจ้างปรับปรุงโรงอาหารโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560 (06/07/2560)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาซื้วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) และวัสดุสำนักงาน(หมึกโทรสาร)) (13/06/2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อวัสดุอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 30 พ.ค. 60 (12/06/2560)