ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ตามมาตรา 9(1) (30/04/2561)
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (22/08/2560)
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (22/08/2560)
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (22/08/2560)
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (22/08/2560)
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (22/08/2560)
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (22/08/2560)
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (22/08/2560)
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (22/08/2560)
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (22/08/2560)