สัญญาอื่นๆ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 27,145.90 บาท วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 27,145.90 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 16,938.10 บาท วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 16,938.10 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 เส้น กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรมี่การยาง เป็นเงิน 26,800 บาท วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 เส้น กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรมี่การยาง เป็นเงิน 26,800 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชภ 8975 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 2,857.97 บาท วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชภ 8975 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 2,857.97 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5682 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 3,868.05 บาท วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5682 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 3,868.05 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกโทรสาร จำนวน 14 รายการ กับ บริษัทเมโทรซิสเต็มส์ตอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 89,179.15 บาท วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกโทรสาร จำนวน 14 รายการ กับ บริษัทเมโทรซิสเต็มส์ตอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 89,179.15 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพ/เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส 3888 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 16,086.17 บาท วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพ/เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส 3888 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 16,086.17 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องส่วนประสานการเมือง ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 2,782 บาท วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องส่วนประสานการเมือง ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 2,782 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 และชั้น 20 จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 35,952 บาท วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 และชั้น 20 จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 35,952 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 5,494.99 บาท วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 5,494.99 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องเลขานุการรัฐมนตรีฯ ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 2,782.00 บาท วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องเลขานุการรัฐมนตรีฯ ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 2,782.00 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องรับรอง ชั้น 19 และชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 9,362.50 บาท วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องรับรอง ชั้น 19 และชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 9,362.50 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 42 รายการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า เป็นเงิน 39,506.54 บาท วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 42 รายการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า เป็นเงิน 39,506.54 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างทำตรายาง 24 รายการ รวม 33 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ชุติมาตรายาง เป็นเงิน 3,240 บาท วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างทำตรายาง 24 รายการ รวม 33 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ชุติมาตรายาง เป็นเงิน 3,240 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นเงิน 5,403.50 บาท วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นเงิน 5,403.50 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด เป็นเงิน 19,474 บาท วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด เป็นเงิน 19,474 บาท ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขทึ่๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๙กฎ ๙๔๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ใบสั่งจ้างเลขทึ่๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๙กฎ ๙๔๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กด 982 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 12,860.33 บาท วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564  ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กด 982 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 12,860.33 บาท ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สัญญาเลขที่0202/15/2564 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่0202/30/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบสารสนเทศ จำนวน 4 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบตันแบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC)และศูนย์ปฏิบัติการกรม(DOC)ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ ยี่ห้อ STULZ รุ่น CCU351A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ สัญญาเลขที่ 0202/03/2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเลขที่0202/01/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง สัญญาเลขที่0202/21/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบe-Petition(ระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์) สัญญาเลขที่0202/23/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อ STULZ รุ่น CCU 351 A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาเลขที่0202/30/2561 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 60 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ MGE รุ่น Galaxy 3000 ประจำปีงบประมาณ 2561 สัญญาเลขที่0202/01/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สัญญาเลขที่0202/38/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่0202/15/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 15 คัน สัญญาเลขที่ 0201.8/01/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต สัญญาเลขที่0202/31/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สัญญาเลขที่ 0202/31/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อ STULZ รุ่น CCU351A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาเลขที่ 0202/30/2561 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศ ระบบประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล (e-IPA) สัญญาเลขที่0202/30/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศระบบประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล (e-IPA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาเลขที่ 0202/30/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต สัญญาเลขที่0202/25/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาญความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาเลขที่ 0202/25/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาเลขที่0202/14/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาเลขที่ 0202/14/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ MGE รุ่น Galaxy 3000 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาเลขที่ 0202/01/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 0202/15/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 0202/35/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 5 คัน กับ บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จำกัด สัญญาเลขที่ 0201.8/04/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ) กับ บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด สัญญาเลขที่ 0201.8/02/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กับ บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด สัญญาเลขที่ 0201.8/01/2560 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต กับ บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/41/2560 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) กับ บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์คจำกัด สัญญาเลขที่ 0202/40/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายระบบอุปกรณ์บริหารจัดการการรับส่งข้มูล (proxy server Caching) กับ บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ สัญญาเลขที่ 0202/39/2560 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการปรับปรุงระบบสายด่วน 1310) จำนวน 1 ระบบ กับ บริษัท ซัคเซล ไอที จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/38/2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย กับ บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล)) สัญญาเลขที่ 0201.8/04/2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นอัติโนมัติ ยี่ห้อ STULZ รุ่น CCU 351A กับ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/35/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต กับ บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/34/2560 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/33/2560 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กับ บริษัท พี ซี ไอ (1992) จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/31/2560 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ UPS ของ สป.ทส. กับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/27/2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัดสัญญาเลขที่ 0202/01/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EasyWebTime) กับ บริษัท บิซโพเทลเชียล จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/14/2560 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เลขที่สัญญา 0202/14/2560 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอล FUJI XEROX) กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ก็อบปี้ ปริ้น สัญญาเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต) จำนวน 25 เครื่อง กับ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/39/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ทส. ระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร กับ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/38/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ทส. ระบบรับเรื่องร้องเรียน(e-Petttion) กับ บริษัท บิซโพเทนเชียลจำกัด เลขที่ 0202/37/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูล ทส. และบูรณาการการติดตามและประเมินผล กับ บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/36/2559 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง พัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ กับ บริษัท จีไอเอส จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/34/2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำระบบ ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงแนวเขตแผนที่ดิจิตอล) สัญญาเลขที่ 0201.8/135/2559 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์ระบบตรวจจับและป้องกันระบบเครือข่าย สป.ทส. กับ บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/27/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด สัญญาเลขที่ 0201.8/05/2559 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย กับ บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล)) สัญญาเลขที่ 0201.8/02/2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย กับ บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จำกัด (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) สัญญาเลขที่ 0201.8/03/2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย (ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ) กับ บริษัท บางกอก อินโฟ คอม จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/22/2559 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต กับ บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/21/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย (ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ควบคุมพร้อมติดตั้ง) กับ บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/20/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นอัติโนมัติ กับ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/19/2559 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กับ บริษัท พี ซี ไอ (1992) จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/03/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบเว็บไซต์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Easyweb Time) กับ บริษัท บิซโพเทนเซียล จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/02/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต กับ บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/18 /2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2558 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 ระบบ ของ สำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/04/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบเว้บไซต์ ทส. (Easyweb Time) สัญญาเลขที่ 0202/ 02 / 2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัดสัญญาเลขที่ 0202/01/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 0202/ 03 / 2559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 ระบบ ของ สำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด สัญญาเลขที่ 0202/30/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ UPS ของ สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย)จำกัด เลขที่ 0202/17/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ใบสั่งจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔กม ๘๒๘๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบสั่งจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔กม ๘๒๘๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด