จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลล์ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด