อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ ตาม ม.7(2) ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง และกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามภารกิจ ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด