มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด