มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
มติ ครม. หรือ มติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ ครม. ตามมาตรา 9(7) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่อยู่เว็บไซต์ในการค้นหา มติ ครม. http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp?menu=1 ... อ่านต่อ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด