สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุน ตามมาตรา 9(6) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด