ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 7
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเฮือด
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 14
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 - หมู่ 2 สันป่าหนาด
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลงพนัง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ตำบลดอยงาม
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564
... อ่านทั้งหมด