ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาดเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด