ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดควนสระบัว ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ ประกาศเจตนำนง “ZERO TOLERANCE ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรม SAFETY TALK
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ วัดท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
... อ่านทั้งหมด