ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
การประชุมคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสระมรกต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
... อ่านทั้งหมด