ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดควนสระบัว ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (14/07/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ ประกาศเจตนำนง “ZERO TOLERANCE ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” (22/05/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (25/03/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรม SAFETY TALK (10/01/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ วัดท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (29/12/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมรับชมรายการ “ผวก.พบพนักงาน ครั้งที่ 4/2560” (22/12/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมอังคารยามเช้า (07/12/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่ เชิญชวนสร้างเครือข่ายโปร่งใสทุ่งใหญ่ (16/05/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for strong Grid ประจำปี 2560 (11/05/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" (21/04/2560)