โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระเบียบบริหารราชการ กทม) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด