ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย อาคาร และทรัพย์สินสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย สฟ.ทุ่งใหญ่ - สามแยกควนลำภู ช่วง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคลภายนอกปฎิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย กฟส.อ.ทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุง สฟ.ทุ่งใหญ่ - สามแยกควนลำภู ช่วงที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยกฟส.อ.ทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด