ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายแนวทางหลวงทุ่งใหญ่ - หนองดี ม.4 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย อาคาร และทรัพย์สินสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด