อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
1. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
2. พรบ.เทศบาล 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด