อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติทะเบียบพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด