มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด