สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาซื้อขาย ลิฟต์โดยสารอาคารศาลากลาง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อวงจรรวมแบบดิจิตอล กล้องโทรทัศน์วงจรปิด วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ราชการจังหวัด วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด