นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายสุริยะฯ) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด