ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถดาวน์โหลด Application ITAS ผ่าน ios และ Android ได้แล้ว โหลดเลย
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เพียงแค่ Login ด้วย Username และ Password ก็สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆใน Application ITAS ทั้งดูผลการประเมินย้อนหลัง ติดตามสถานะการตอบ IIT/EIT ในปัจจุบัน และอื่นๆอีกมากมาย ...โหลดเลย! iOS ดาวน์โหลดได้ที่https://apps.apple.com/th/app/itas/id1498871871/p> Android ดาวน์โหลดได้ที่https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.nacc.itamobiles/p> เชื่อมโยง ...
ประกาศ อบต. นอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างทั่วไป
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
สาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาสัย ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2564
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศ คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานฯ
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด