ข่าวประชาสัมพันธ์
1. บทความเรื่อง บัญชีเงินฝากของลูกหนี้ 2. บทความเรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 3. บทความเรื่อง คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร 4. บทความเรื่อง ร้องเรียนหมอ 5. บทความเรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
1. บทความเรื่อง เอกสารการทำประชาคม 2. บทความเรื่อง ความเห็นของพนักงานอัยการ 3. บทความเรื่อง ขอรายชื่อชาติพันธ์ 4. บทความเรื่อง ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร 5. บทความเรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565
1. บทความเรื่อง สัญญาซื้อขายที่ดิน 2. บทความเรื่อง แม่จะขอดูสิทธิของลูกที่เสียชีวิต 3. บทความเรื่อง ข้อมูลการรับบำนาญ 4. บทความเรื่อง ขอข้อมูลการปราบม็อบ 5. บทความเรื่อง ขอซื่อกรรมการตรวจสอบ อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
1. บทความเรื่อง หมอขอเวชระเบียน 2. บทความเรื่อง แบบแปลนงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่ 3. บทความเรื่อง ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 4. บทความเรื่อง ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย 5. บทความเรื่อง บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565
1.ใบอนุญาตเปิดคลินิก 2.ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน 3.โครงการอาหารกลางวัน 4.เงินค่าตอบแทน 5.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด