ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ ร่วมกับ ดีป้า จัดอบรมการใช้โปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์ เพื่อความเป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันที่ 20 ก.พ. 63 เวลา 09.30 น. ที่ รร.แคนทารี่ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน เพื่อให้เครือข่ายหน่วยบริการมีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์ และฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ ได้อย่างเป็นระบบ โดยมี รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เชื่อมโยง ...
อบจ.โคราช นำชาวจักราชเดินตามศาสตร์พระราชา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติของชุมชน อ.จักราช เพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองตามศาสตร์พระราชา โดยมี นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.นครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกคริงส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ อ.จักราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ในวันที่ 19 ก.พ. 63 ณ ศาลาประชาคม อ.จักราช ทั้งนี้การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 675 คน เชื่อมโยง ...
อบจ.โคราช - ภาครัฐ และ ประชาชน ร่วมประชาคมท้องถิ่นพื้นที่ อ.เมือง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วานนี้(18 ก.พ.63) เวลา 16.30 น. ที่ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ค่ายสุรนารี ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา มอบกองแผนและงบประมาณ จัดโครงการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 อบจ.นครราชสีมา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายนพล วงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษานายก อบจ. นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัด อบจ. พลตรีราชัน จันทะเษม เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค2 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2, พันเอกสมโชค จันทาสี รองเสนาธิการ พล.พัฒนา2 และ พันเอกไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21เข้าร่วมประชาคมฯ พร้อมกับ สมาชิกสภา อบจ.นม.เขต อ.เมือง, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน ตัวแทนกลุ่มสาขาอาชีพ ในเขต อ.เมืองนครราชสีมา กว่า 150 คน เชื่อมโยง ...
"นายกฯ ระนองรักษ์" เตรียมพร้อม 58 รร.ในสังกัด ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคฯ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2653 ที่ห้องประชุมสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทาง และสร้างความเข้าใจระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้โครงการสจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยกองทุนดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนเพื่อความเสอมภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ซึ่งในปี 2563 กองทุนฯ จะขยายพื้นที่ดำเนินโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของ รร.สังกัด อปท. 66 จังหวัด สำหรับผู้ร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว รร.สังกัด อบจ.ทั้ง 58 แห่ง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า 150 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นักวิชาการกองทุนเพื่อความเสมอภาค กสศ. และ นักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เชื่อมโยง ...
ผู้ว่าโคราช นำ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ทำพิธีบวงสรวงฯ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.39 น. ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พลตำรวจตรี อัคราเดช พิมลศรี ผู้บังคับการปราบปราม และ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า คหบดี และประชาชน ร่วมพิธีบวงทรวงขอขมาบอกกล่าวท้าวสุรนารี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวโคราช หลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีประชาชนจำนวนมากเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด