ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการสอน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
นักเรียน ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จำนวน 141 คน เข้าสักการะขอพรคุณย่าโม พร้อมรับฟังโอวาทจาก นายก อบจ.นครราชสีมา ในโอกาสเปิดเทอมใหม่ 2562
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 10 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ คุณย่าโม พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในโอกาสที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยมี นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา นายเชาวลิต เกิดกลาง ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน กว่า 150 คน ร่วมพิธีไหว้ย่าโม ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 141 คน เชื่อมโยง ...
พ่อเมืองโคราช นำ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และ ประชาชน ร่วมโครงการ “จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ”
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 3 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ที่หน้าหอนาฬิกา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นประธานในการปล่อยแถว เริ่มกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด บริเวณคูเมืองหน้าสนามหน้าศาลากลางจังหวัด และบริเวณคูเมืองหน้าสำนักงาน อบจ.นครราชสีมาบริเวณสนามหน้าศาลากลาง บริเวณคูเมืองสนามหน้าศาลากลาง และ คูเมืองหน้า อบจ.นครราชสีมา เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด