ข่าวประชาสัมพันธ์
"สจ.ชุณห์" นั่งแท่น ปธ.สภา อบจ.โคราช คนใหม่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สำนักการช่าง) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 13 วาระ และหนึ่งในระเบียบวาระการประชุมนั้น วาระที่ 3 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ และ เลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง เชื่อมโยง ...
"คลินิกอบไออุ่นรัก"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดโครงการคลินิกอบไออุ่นรัก แก่ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านโพธิ์กลาง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด "คลินิกอบไออุ่นรัก" เป็นการจัดสุขภาวะผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในการป้องกันและจัดการ เฝ้าระวัง และพัฒนาแนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพ และจัดการภาวะ สุขภาพในผู้สูงอายุ โดยเน้นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ, กิจกรรมในการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ, การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การคัดกรองภาวะสุขภาพ การตรวจร่างกายด้วยแพทย์ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการจัดสุขภาพในผู้สูงอายุ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เชื่อมโยง ...
วันที่ 5 ก.พ. 2562 สขร. ลงพื้นที่จัดสัมมนาฯ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 สขร. ลงพื้นที่จัดสัมมนาฯ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ 6 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร จำนวน 93 คน เชื่อมโยง ...
แก้ไขประกาศ คุณสมบัติการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่โคราช มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ ปชช.
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด