ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดอค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
"ลุงจำรอง" ปลื้ม เหมือนได้บ้านใหม่
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อบจ.โคราช - อบต.โคราช – มทบ.21 และ ชาวบ้านกุดหิน ม.8 ผนึกกำลังปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ "ลุงจำรอง" และครอบครัว ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต วันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 13.30 น. ที่ ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้าน แก่ นายจำรอง เกตุสูงเนิน อายุ 62 ปี ตามโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู” โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ อดีต สจ.อ.สูงเนิน, นายอำนวยศักดิ์ มานะงาน ปลัดอาวุโส อ.สูงเนิน, นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ นายก อบต.โคราช, พ.ต.ปริญญา จำปาทอง หัวหน้าชุด ร้อย รส.สูงเนิน มทบ.21, นางประกายมาศ กิริวัฒนศักดิ์ รองนายกกิ่งกาชาด อ.สูงเนิน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านกุดหิน ม.8 ร่วมยินดีกับครอบครัวนายจำรอง ด้วย เชื่อมโยง ...
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) และภาคการทดสอบปฏิบัติ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และกำหนดวัน เวลา สถ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
โคราช...ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านยาเสพติด" 26’มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" อบจ.โคราช ผนึกกำลัง กองทัพภาคที่ 2 โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ขจัดสิ้นภัยยาเสพติดให้หมดสิ้นอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศอ.ปส.ชอน.) กองบังคับการตำรวจภูธรภาค3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน" ขึ้น ในวันนี้ 26 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรร่วมเริงไชย (ค่ายสุรนารี) กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.อ.ทวี กุดแถลง รองเสนาธิการ ศอ.ปส.ชอน. พ.อ.สมลักษณ์ ดวงกลาง รองเสนาธิการ ศอ.ปส.ชอน. พ.ต.อ.ปวริศ บุญสุทธิ รอง ผบก.ภ.จ.นม.และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการฯ นอกจากนี้ยังมี ข้าราชการ หน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น เชื่อมโยง ...
นายก "นก" สั่งฉีดพ่นหมอกควันด่วน หลังพบ นร.รร.คลองไผ่ฯ ป่วยไข้เลือดออก
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ที่ รร.คลองไผ่วิทยา (สังกัด อบจ.นครราชสีมา) ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา สั่งการไปยัง ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ส่งเจ้าหน้าที่ฯ นำเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน ดำเนินการฉีดพ่นบริเวณอาคารเรียน และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงตรวจสอบ กำจัดแหล่งที่มีน้ำขังอันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะของไข้เลือดออก ภายใน รร.คลองไผ่วิทยา ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ เผยว่า หลังได้รับรายงานจาก ผอ.รร.คลองไผ่วิทยา ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน และมีเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่ง ป่วยเป็นไข้เลือดออกนั้น ขณะนี้ ทราบว่าอาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย เด็กอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เบื้องต้น ตนได้สั่งการไปยังกองสาธารณสุข ให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์และนำเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน ดำเนินการฉีดพ่นบริเวณโดยรอบและภายในตัวอาคารเรียน รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด