ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ผลการดำเนินงานขการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงครั้งที่ ๕ ห้วงเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด