ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยเสรีไทย 9 ช่วงที่ 2 (ชุมชนคำสะอาด 2) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน และปรับปรุงเสริมผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด