ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านรางน้ำผึ้ง ม.4 ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
การตรวจรับงานซ่อมแซมระบบระบายน้ำศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว-บ้านบางกระรี้
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
การตรวจรับวัสดุในการจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ จำนวน 29 รายการ
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด