ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติรูปประเทศ
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0007 สายบ้านบางขุน - บ้านบางสะแก องบางคนที จ.สุทรสงคราม
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.พัฒนา (ซอยหน้าเรือนจำ) ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองแม่กลอง ม.4 ต.ลาดใหญ่ เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด