ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
MOU ครั้งประวัติศาสตร์ อบจ.พัทลุง - อบจ.โคราช ร่วมสร้างมิติใหม่แห่งการจัดการศึกษาฯ ท้องถิ่น (14/09/2561)
5 รร.สังกัดอบจ.โคราช ชิงความเป็นเลิศด้านวิชาการ ในการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ (06/09/2561)
นายก อบจ.โคราช มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” (04/09/2561)
ป.ป.ช. ติวเข้ม ท้องถิ่น อบจ.โคราช เน้นวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ภายในกำหนด (04/09/2561)
การประชุมคณะกรรมการการศึกษา อบจ.โคราช (31/08/2561)
ครู อบจ.โคราช กว่า 200 คน ร่วมปฏิบัติการ “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” (31/08/2561)
อบจ.โคราช ลุยงานด้านสา'สุข สู่ชุมชน (31/08/2561)
ชาวโคราชพร้อมใจสวมเสื้อฟ้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ “Koratpao Fun Run” ระยะทาง 5 กม. (27/08/2561)
วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (27/08/2561)
อบจ.โคราช จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ (27/08/2561)