ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (23/10/2561)
อบจ.โคราช ร่วม พี่น้องท้องถิ่น สนองนโยบาย "จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ" ผนึกกำลังกำจัดขยะอันตรายในชุมชน (18/10/2561)
"บวชสามเณร" 48 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต (13/10/2561)
งานมุทิตาคารวะ 51 บุคคลคุณภาพ เชิดชูเกียรติข้าราชการท้องถิ่น (24/09/2561)
ภาพแห่งความประทับใจ “My Hero Run For Maharat” (24/09/2561)
อบจ.โคราช ต้อนรับบุคลากรจาก สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (24/09/2561)
อำเภอด่านขุนทด รับมอบ 8 หลัง ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นฯ (20/09/2561)
MOU ครั้งประวัติศาสตร์ อบจ.พัทลุง - อบจ.โคราช ร่วมสร้างมิติใหม่แห่งการจัดการศึกษาฯ ท้องถิ่น (14/09/2561)
5 รร.สังกัดอบจ.โคราช ชิงความเป็นเลิศด้านวิชาการ ในการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ (06/09/2561)
นายก อบจ.โคราช มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” (04/09/2561)