ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ (11/03/2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (17/07/2563)
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่มอบวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (17/07/2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี2562 (19/08/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (03/07/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (28/06/2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (10/06/2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์# ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประจำปีการศึกษา 2562 (29/03/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอง (07/02/2562)
ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2561" (30/10/2561)