ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤศภาคม 2561 (25/01/2566)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (24/01/2566)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2566 (24/01/2566)
ผู้ชนะการเสนอราคาปีงบประมาณ 2562 (08/08/2562)
202/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ท่าอากาศยาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง (08/08/2561)
210/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง (08/08/2561)
236/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก (08/08/2561)
237/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ท่าอากาศยานสกลนคร (08/08/2561)
238/2561ประกวดราคาซื้อถังดับเพลิงท่าอากาศยาน 26 แห่ง (08/08/2561)
239/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง (08/08/2561)