ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควันละอองฝอย ชนิดติดตั้งเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15/02/2562)
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (30/01/2562)
โรงเรียนเมืองยางศึกษา ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนเมืองยางศึกษา ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา (29/01/2562)
ประกาศโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณวันที่ 28 มกราคม 2562 (28/01/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองจาน ม.5 ต.โนนสำราญ เชื่อม บ้านไร่พัฒนา ม.11 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/01/2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/12/2561)
โรงเรียนโตนดพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล (14/12/2561)
โรงเรียน ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนช่องแมววิทยาคม โดยวิธีประมูล (12/12/2561)
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนช่องแมววิทยาคม โดยวิธีประมูล (12/12/2561)
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ให้เช่าทรัพย์สินพื้นที่ภายในอาคาร โรงอาหารที่ตั้งในโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมโดยวิธีประมูล (11/12/2561)