ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๕-๐๒บ้านนาไก่-บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ ๒,๓,๔,๙,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๕-๐๓ บ้านหนองกอมเกาะ - หนองขาม หมู่ที่ ๔,๘,๙,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (28/03/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองกอมเกาะ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเดิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/03/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ) (13/03/2562)
รายงานผลการขายทอดตลาด ประจำปี ๒๕๕๗ (03/05/2560)
รายงานผลการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (03/05/2560)
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (20/03/2560)