ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ผู้ชนะการเสนอราคาปีงบประมาณ 2562 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
242/2561ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและระบบเสียงห้องประชุม จำนวน ๒ ระบบ (กผง. กจท.) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
241/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Dual view X-ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ ๑๐๐x๑๐๐ ซม. จำนวน ๔ เครื่อง ที่ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนราธิวาส วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
240/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล ท่าอากาศยานอุดรธานี วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
239/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
238/2561ประกวดราคาซื้อถังดับเพลิงท่าอากาศยาน 26 แห่ง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
237/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ท่าอากาศยานสกลนคร วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
236/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
202/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ท่าอากาศยาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
210/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
235/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงตารางข้อมูลเที่ยวบิน (Flight Information System FIS) ท่าอากาศยานระนองและท่าอากาศยานชุมพร วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
234/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานน่านนคร วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
232/2561 ประกวดราคาซื้ออะไหล่บันไดเลื่อน สายพานลำเลียงสัมภาระ และประตูอัตโนมัติ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
231/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม จำนวน ๔ ระบบ ที่ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
230/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ IPV6 และคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับท่าอากาศยาน (ครั้งที่ 2) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
229/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ตักหน้า-ขุดหลัง และรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ท่าอากาศยาน 25 แห่ง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
228/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดพร้อมระบบสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสารและอุปกรณ์ประกอบ ที่อาคารที่พักผู้โดยสารต่างประเทศ ท่าอากาศยานกระบี่ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
226/2561 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพรมพื้นอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
227/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแพร่ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
225/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างลานจอดเครื่องบินและไฟส่องลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานชุมพร วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
224/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงเสริมผิว Frontage Apron พร้อมถนนตรวจการณ์และดับเพลิง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
223/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
222/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
221/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
220/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสกลนคร วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
219/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ IPV6 และคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับท่าอากาศยาน วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
218/2561 ประกวดราคาจ้างซ่อมตู้คาปาซิเตอร์แบงค์ (CAPACITOR BANK) ท่าอากาศยานน่านนคร วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
217/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด ๓๕๐ KVA. และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
216/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๔๐๐ KVA. และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครราชสีมา วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
215/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนป้ายบอกทางอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานกระบี่ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
214/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ FDIS (Flight Data Information System) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
213/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
212/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแพร่ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
211/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
208/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิงที่อายุเกิน 17 ปี วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
207/2561ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานลำปาง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
206/2561ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานน่านนคร วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
205/2561ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
203/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล ท่าอากาศยานอุดรธานี วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
201/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยานและรถบรรทุกน้ำดับเพลิงท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานอุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม ร้อยเอ็ด) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
200/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยานและรถบรรทุกน้ำดับเพลิงท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานพิษณุโลก แม่ฮ่องสอน แม่สอด น่านนคร) ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
199/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า สำหรับโครงการข่วงหนามบิน ท่าอากาศยานน่านนคร วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
198/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารกรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
197/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถกวาดดูด ท่าอากาศยาน ๒๓ แห่ง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
196/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ท่าอากาศยาน ภาคใต้ 6 แห่ง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
195/2561ประกวดราคาซื้อมิเตอร์วัดความเป็นฉนวนและเมกะโอห์ม (Insulation and Continuity Testers) จำนวน 28 เครื่อง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
194/2561ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้าสนามบิน วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
193/2561ประกวดราคาซื้อดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Thermal Camera) จำนวน 28 เครื่อง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
192/2561ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 24 คัน ท่าอากาศยานละ 1 คัน(ยกเว้น ทพช..ทตก. ทมร. และ ทปน. วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
191/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
190/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ตักหน้า-ขุดหลัง และรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ท่าอากาศยาน ๒๕ แห่ง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
189/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
187/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานสกลนคร วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
186/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยานภาคใต้ (ท่าอากาศยานนราธิวาส,ท่าอากาศยานกระบี่) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
185/2561ประกวดราคาจ้างซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบผ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
184/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ท่าอากาศยานภาคเหนือ 5 แห่ง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
183/2561ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย และอาคาร AFL ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
182/2561ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานเลย วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา ปี2561 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ป181/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถกู้ภัยอากาศยาน และรถปูพื้นกู้ภัยอากาศยาน ท่าอากาศยาน 12 แห่ง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 
ป180/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งไฟป้าย ท่าอากาศยานลำปาง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป179/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป178/2561 ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 102 ชุด วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป177/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างถนนภายในกรมท่าอากาศยาน วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป176/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานชุมพร วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป175/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเครื่องยนต์เป็นอาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานอุบลราชธานี วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป174/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป173/2561 ประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งไฟป้าย ท่าอากาศยานน่านนคร วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป172 /2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป171/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป170/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ท่าอากาศยานตรัง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป169/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องประทับระบบประปาและสุขาภิบาล อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานพิษณุโลก วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป168/2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุสีจราจรและวัสดุจราจร 5 ท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานกระบี่ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป167/2561 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ Digital CCTV และระบบควบคุมพื้นที่อาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 ระบบ 16 กล้อง ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป166/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป165/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานแพร่ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป164/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป163/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ จำนวน 3 ระบบ ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป162/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลัง 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป161/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาสยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป160/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์การฝึกอบรมประกอบอาคาร ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป159/2561 ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันความร้อน/กู้ภัย จำนวน ๑๑๔ ชุด (ทกบ.๖ ทอด.๕ ทสฎ.๕ ทอบ.๘ ทขก.๘ ทนศ.๕ ทพล.๘ ทตง.๗ ทสน.๗ ทนน.๓ ทนพ.๓ ทรอ.๓ ทลป.๓ ทลย.๓ ทนธ.๖ ทมด.๓ ทบร.๓ ทชพ.๓ ทรน.๓ ทพร.๓ ทมส.๖ ทหห.๖ ทปย.๒ ทนม.๓ ทพช.๒) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป158/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป157/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารประกอบ ท่าอากาศยานนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป156/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟป้าย TAXI GUIDANCE SIGN ระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบิน (PCL) ไฟ PAPI หัวทางวิ่ง ๑๑ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป155/2561 ประกวดราคาซื้อเก้าอี้รับรองผู้โดยสารแบบ 2 ที่นั่ง จำนวน 3,860 ชุด วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.154/2561 ประกวดราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ สัมภาระสำหรับติดสัมภาระผู้โดยสาร วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.153/2561 ประกวดราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อน สายพานลำเลียงสัมภาระ และประตูอัตโนมัติ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.152/2561 ประกวดราคาซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติ กรมท่าอากาศยาน วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.151/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.150/2561ประกวดราคาซื้อจัดหาและติดตั้งระบบ Digital CCTV และระบบควบคุมพื้นที่อาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 ระบบ 86 กล้อง ท่าอากาศยานแม่สอด วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.149/2561 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และการบำรุงรักษาแบบรวมศูนย์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.148/2561 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำคำขอและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.147/2561 ประกวดราคาซื้อรถเข็นกระเป๋าผู้โดยสาร จำนวน 380 คัน (ทอด. 100 ทพล. 100 ทมด. 100 ทนศ. 80) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.146/2561 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.145/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Digital CCTV และระบบควบคุมพื้นที่อาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 ระบบ 36 กล้อง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.144/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.143/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องน้ำ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.142/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.141/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบินอาคาร AFL และ DUCT BANK ท่าอากาศยานนราธิวาส วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.140/2561 ประกวดราคาซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน 11 ชุด (ทรอ.1 ทลย.1 ทมด.1 ทบร.1 ทชพ.1 ทรน.1 ทพร.1 ทมส.1 ทปย.1 ทนม.1 ทพช.1) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.139/2561ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายใน (Back Office) 24 ท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.138/2561 ประกวดราคาซื้อถังอัดอากาศสำหรับหายใจ จำนวน 226 ถัง (ทกบ.14 ทอด.12 ทสฎ.12 ทอบ.13 ทขก.7 ทนศ.11 ทพล.2 ทตง.10 ทสน.12 ทนน.5 ทนพ.2 ทรอ.6 ทลป.5 ทลย.12 ทนธ.2 ทมด.12 ทบร.12 ทชพ.12 ทรน.10 ทพร.12 ทมส.12 ทหห.5 ทปย.5 ทนม.9 ทพช.12) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.137/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงขาออก พร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก ท่าอากาศยานระนอง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.136/2561 ประกวดราคาซื้อชุดหน้ากากหายใจ ชุดสะพายหลัง จำนวน 34 ชุด (ทรอ.1 ทลย.4 ทมด.4 ทบร.4 ทชพ.4 ทรน.2 ทพร.4 ทมส.4 ทปย.1 ทนม.2 ทพช.4) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.135/2561ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเสียงประกาศ จำนวน 3 ระบบ (ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน แพร่ หัวหิน แห่งละ 1 ระบบ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.134/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วเขตการบินและรั้วรอบบริเวณ ท่าอากาศยานแม่สอด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.133/2561 ประกวดราคาซื้อสายไฟฟ้าสนามบิน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.132/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนาม ของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.131/2561 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ Digital CCTV และระบบควบคุมพื้นที่อาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 ระบบ 16 กล้อง ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.130/2561 ประกวดราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยานและรถบรรทุกน้ำดับเพลิงท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานพิษณุโลก แม่ฮ่องสอน แม่สอด น่านนคร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.129/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงขาเข้า ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานสกลนคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.128/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานตรัง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.127/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.126/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 250 KVA สำหรับระบบเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.125/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.124/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.123/2561 ประกวดราคาซื้อIsolating Transformer และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.122/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงกำแพงกันดินริมทะเล (ระยะที่ 2) ท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.121/2561 ประกวดราคาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระ แบบ In-Line ที่ท่าอากาศยานกระบี่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.120/2561 ประกวดราคาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระ แบบ In-Line ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.119/2561 ประกวดราคาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระ แบบ In-Line ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.118/2561 ประกวดราคาซื้อระบบวิทยุสื่อสาร Digital VHF Base Station จำนวน 10 ระบบ (ท่าอากาศยานน่านนคร ร้อยเอ็ด เลย แม่สอด ระนอง บุรีรัมย์ แพร่ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ปาย) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป117/2560ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ สำหรับติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน TH e-GIF เพื่อใช้งาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป116/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า UNISUB อาคาร AFL ท่าอากาศยานน่านนคร วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป115/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป114/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.113/2561ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.112/2561ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้าสนามบิน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.111/2561ประกวดราคาซื้อระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (Uninterruptable Power Supply UPS ) จำนวน 3 ระบบ ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานแพร่ และท่าอากาศยานนครราชสีมา วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.110/2561ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศห้องโถงพักคอยผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร 1 แห่ง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.109/2561ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานนครพนม ๑ แห่ง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.108/2561ประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง ณ ท่าอากาศยานกระบี่ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.107/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานพิษณุโลก วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.106/2561 ประกวดราคาซื้อระบบเสียงห้องประชุม จำนวน 5 ระบบ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ แห่งละ 1 ระบบ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.105/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน Back Office วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.104/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานระนอง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.103/2561 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต ท่าอากาศยาน 25 แห่ง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.102/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน Back Office โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.101/2561ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ ๒) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.100/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ตามวาระ ที่ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.99/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานนราธิวาส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.98/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานนครพนม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.97/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานตรัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.96/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.95/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนาม ของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.94/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF-FM แบบ Digital จำนวน 20 เครื่อง สำหรับท่าอากาศยาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.93/2561ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต ท่าอากาศยาน ๒๕ แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.92/2561ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.91/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.90/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.89/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.88/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.87/2561ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.86/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางขับและรางระบายน้ำ ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.85/2560ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.84/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ป.83/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.82/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.81/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.80/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนาม ของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.79/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดเล็ก 25 ท่าอากาศยาน วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.78/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.77/2561 ปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold/End ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI ไฟ Simple Approach พร้อม Duct Bank ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.76/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศจากระบบ Split type เป็นระบบ Chiller Water Cool ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.75/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบรักษาความปลอดภัย 14 ท่าอากาศยาน ขนาดกลาง และเล็ก วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.74/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย 8 ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานพิษณุโลก วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.73/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.72/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงทางขับและถนนภายใน ท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.71/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสนามบิน 18 ท่าอากาศยาน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.70/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด 18 ท่าอากาศยานขนาดกลางและเล็ก วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.69/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold End ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI พร้อม Duct Bank ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.68/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.67/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ตู้สวิตซ์บอร์ด 8 ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดธานี ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.66/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ตู้สวิตซ์บอร์ด 18 ท่าอากาศยาน ขนาดกลางและเล็ก วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.65/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด 7 ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดธานี ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.64/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ 10 ท่าอากาศยาน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.63/2561 ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนป้ายบอกทางอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.62/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.61/2561 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานสกลนคร 1 คัน ท่าอากาศยานลำปาง 1 คัน ท่าอากาศยานน่านนคร 1 คัน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 1 คัน และท่าอากาศยานปาย 1 คัน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.60/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.59/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.58/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 7 ท่าอากาศยาน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.57/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.56/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.55/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.54/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.53/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.52/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.51/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.50/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.49/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.48/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ บันไดเลื่อน 12 ท่าอากาศยาน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.47/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในอาคาร ที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.46/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำหม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.45/2561 ประกวดราคาซื้อระบบ Digital CCTV จำนวน 58 กล้อง และระบบควบคุมพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.44/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.43/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. จำนวน 8 เครื่อง ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานนครพนม วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.42/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.41/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา สะพานเทียบเครื่องบิน 6 ท่าอากาศยาน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.40/2559ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับตามวาระ ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.39/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยาน 5 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.38/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) จำนวน 17 ท่าอากาศยาน (21 ระบบ) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.37/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง 17 ท่าอากาศยาน ขนาดกลางและเล็ก วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.36/2561 จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน 8 ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานพิษณุโลก วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.35/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคาร AFL ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.34/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคาร AFL ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.33/2561ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูด ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน และท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.32/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.31/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.30/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกันสาด และปรับปรุงภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานกระบี่ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.29/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold/End ไฟ PAPI ไฟ Simple Approach พร้อม Duct Bank ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.28/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินทั้งระบบ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป27/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.26/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.25/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.24/2561ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องโถงทั่วไป ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.23/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.22/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.21/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 คัน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.20/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานน่านนคร และท่าอากาศยานลำปาง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป19/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.18/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสื่อสารดาวเทียม 17 แห่ง ท่าอากาศยานขนาดกลางและเล็ก วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ป.17/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 10 คัน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 10 คัน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อสะพานเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแสง PAPI (SMF/PAPI) และ SIGN กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้าย Taxi Guidance Sign ปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า CCR ระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบิน PLC ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 เครื่อง ท่าอากาศยานตรัง จำนวน 1 เครื่อง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold End ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI พร้อม Duct Bank ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อภัยพิบัติ (DR Site) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสายพานลำเลียง 22 ท่าอากาศยาน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ 16 ท่าอากาศยาน ขนาดกลาง และเล็ก วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสื่อสารดาวเทียม 7 แห่ง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานตรัง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ 7 แห่ง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานตรัง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องโถงผู้โดยสาร ขาเข้า ขาออก ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด