โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนช่องแมววิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ให้เช่าทรัพย์สินพื้นที่ภายในอาคาร โรงอาหารที่ตั้งในโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมโดยวิธีประมูล วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด