ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด