ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนประดู่ ม.3 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว เชื่อม บ้านค่ายทะยิง ม.6 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม.17310) เส้นขุนละคร - นางออ ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด