ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองกอมเกาะ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. ๑๑๕-๐๓ สายทางบ้านหนองกอมเกาะ - บ้านหนองขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด