ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา /สอบราคา วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เชื่อมโยงกับระบบ EGP ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงฯ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประ่จำไตรมาสที่ 2เดือนมกราคม 2561 - มีนาคม 2561 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูอายุ บ้านศรีวิชา ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ปประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง สอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด