ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ กขร. เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด